Akimirkos prisilietimas – A Touch of Moment

Akimirkos prisilietimas [eilėraščių rinkinys] / Danielius Adomaitis. Viršelio dailininkas Aurimas Mickus, į anglų kalbą išvertė vertimų biuras UAB „Polyglot“, maketavo Alma Pocienė. Kaunas: Kauno kolegijos Leidybos centras, 2014. – 109, [3] p. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [100] egz. ISBN 978-9955-27-437-7.

 

 

Anotacija: Šis eilėraščių rinkinys tarsi trys skirtingi mano gyvenimo etapai: praradimas, gyvenimo prasmės paieškos ir dvasinės ramybės bei tikrosios laimės atradimas. Yra sakoma, kad „laimingi žmonės dienoraščių nerašo“. Galbūt. Tačiau tuo pat metu tikiu, kad kiekviena svajonė prasideda nuo susikaupimo, minčių subrandinimo ir „atgimimo“. Tai tarsi kelionė į save, į pasaulio pažinimą, kuris iš tikrųjų daug gražesnis, nei kartais mes jį linkę piešti savo rutinos persmelktoje vaizduotėje, bet… tik užsimerkime, pajuskime švelnų vasaros ryto vėjelį, išgirskime jūros bangų ošimą… Argi tai ne tas tikrasis gyvenimas, kuris tarsi mozaika, apjungianti į visumą akimirkas, paliečiančias mus kasdien, vis kitokias, nepaprastai nuostabias ir tuo pačiu nepakartojamas…

Annotation: This collection of poems resembles three different stages of my life: a loss, the search for the meaning of life and the discovery of spiritual peace and true happiness. It is said that ‘happy people do not write diaries’. Perhaps it is true. Yet, at the same time, I believe that every dream starts with concentration, maturation of thoughts and revival. It is like a journey to ourselves and the understanding of the world within which is actually more beautiful than our routine-burdened imagination tends to draw us but…let’s just close our eyes, feel the summer morning breeze and hear the rustling of the waves…Isn’t this the real life which touches us every day with all these different, absolutely wonderful and unique moments…

 

  •      Iš rinkinio „Akimirkos prisilietimas“ eiles „Paskendęs svajose“ įgarsino Jūratė Majauskaitė.
  •      Iš rinkinio „Akimirkos prisilietimas“ eiles „Vakaras prie jūros“ įgarsino Neringa Daniulaitienė.
  •     Iš rinkinio „Akimirkos prisilietimas“ eiles „Akimirkos prisilietimas“ įgarsino Agnė Lukošiūnaitė / montavo Vladimiras Gulei.
  •      Iš rinkinio „Akimirkos prisilietimas“ eiles „Ilgesys“ įgarsino Neringa Daniulaitienė.
  •     Iš rinkinio „Akimirkos prisilietimas“ eiles „Ruduo“ įgarsino Virginija Bartašiutė.
  •     Iš rinkinio „Akimirkos prisilietimas“ eiles „Leisk man“ įgarsino Neringa Daniulaitienė.
  •     Iš rinkinio „Akimirkos prisilietimas“ eiles „Laimės dvelksmas“ įgarsino Neringa Daniulaitienė.
  •     Iš rinkinio „Akimirkos prisilietimas“ eiles „Senas albumas“ įgarsino Neringa Daniulaitienė.
  •     Iš rinkinio „Akimirkos prisilietimas“ eiles „Mėnuo“ įgarsino Neringa Daniulaitienė.
  •     Iš rinkinio „Akimirkos prisilietimas“ eiles „Aš tik žmogus“ įgarsino Neringa Daniulaitienė.

Žodžiai tau

2014-03-20

Poezija.digital