Meškutės pyragai – Mama Bear’s Cakes

 

Meškutės pyragai: [eilėraščiai] / Danielius Adomaitis. Iliustravo Gitana Tomaševičė, maketavo Paulius Aukščiūnas, redagavo (lietuvių k.) Aušra Didjurgienė, į anglų kalbą išvertė Ana Anisko su komanda. Kaunas: Kauno kolegijos reklamos ir medijų centras, 2020. 32 p. : iliustr. Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [100] egz. ISBN 978-9955-27-578-7.

 

  •      Knygutę vaikams „Meškutės pyragai“ įgarsino Virginija Bartašiutė.

 

Anotacija: Danieliaus Adomaičio eilėse pasakojama, kaip meškutė norėdama nudžiuginti draugus nuo pat ryto ruošė vaišes, kad vakare galėtų savo draugus sukviesti į jaukią trobelę už miško. Juk kartais reikia tiek nedaug, kad įvertintum, kokia didelė laimė būti kartu su tais, kurie tau yra brangūs ir gali apdovanoti nuoširdžiomis šypsenomis.

Annotation: The verses of Danielius Adomaitis tell how, from the very early morning, mama bear is preparing a feast to cheer up her friends. She is excited because in the evening she will be able to welcome them all to a cosy hut on the edge of the forest. After all, sometimes it doesn’t take a lot to appreciate how great it is to be with those who are so dear to you, those who can reward you with the most sincere smiles.

Poezija.digital