Traukinukas Elgiukas – Паровозик Эльгюкас

Traukinukas Elgiukas: [eilėraščiai] / Danielius Adomaitis. Iliustravo Nikita Šajev, į rusų kalbą išvertė Ana Anisko su komanda, maketavo Paulius Aukščiūnas. Kaunas: Kauno kolegijos Reklamos ir medijų centras, 2019. 32 p. : iliustr. ISBN 978-9955-27-566-4.

 

  •     Книжку для детей “Паровозик Эльгюкас” озвучила Виргиния Барташюте.

 

Anotacija: Keliauti ir atrasti naujus kraštus – smagu, o keliauti traukiniu yra tiesiog nuostabu. Tik įsivaizduokite didelį ir gražų traukinį, greitai riedantį bėgiais, kartkartėmis linksmai sukaukšintį ratais. Traukinio viduje saugu ir gera, nes kelionės metu jį atsakingai valdo patyręs mašinistas, o keleiviams prireikus pagalbos ranką visuomet ištiesia konduktorius. Tačiau geležinkeliuose dirba daug daugiau darbščių, savo darbą mylinčių ir protingų žmonių, kurie rūpinasi, kad mūsų kelionės būtų saugios ir kupinos tik pačių gražiausių įspūdžių. Danieliaus Adomaičio eilėse pasakojama apie traukinuką Elgiuką ir įprastą geležinkelio darbuotojų dieną, kurią pamatyti padės jaunojo dailininko Nikita Šajev nuotaikingos iliustracijos.

Аннотация: Путешествовать и открывать новые края – приятно, а путешествовать поездом – просто восхитительно. Только представьте себе большой и красивый поезд, быстро несущийся по рельсам, иногда весело перестукивающий колесами. Внутри поезда безопасно и уютно, ведь во время путешествия им ответственно управляет опытный машинист, а при необходимости пассажирам помогает проводник. Однако в железнодорожной компании работает на много больше трудолюбивых, любящих свою работу и умных людей, которые заботятся, чтобы наши путешествия были безопасны и полны только самых приятных впечатлений. В стихах Даниелюса Адомайтиса рассказывается о поезде Эльгюкасе и обычном рабочем дне железнодорожников, а рассмотреть их помогут полные настроения иллюстрации молодого художника Никиты Шаева.

Po angelo sparnais

2017-12-20

Poezija.digital